Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 11.5 km Odcinek: węzeł Lublin Sławinek - wezeł Lublin Czechów Informacje: Montaż nowych barier energochłonnych w miejsce zniszczonych po wypadku. Zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Chełma/Zamościa. Data powstania / likwidacji: 24-01-2017 / 24-01-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 11.5 km Odcinek: węzeł Lublin Sławinek - węzeł Lublin Czechów Informacje: Prace naprawcze prowadzone na kierunku Warszawa - Lublin Data powstania / likwidacji: 24-01-2017 / 24-01-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 17 Kilometr: 192.4 km Odcinek: Zamość - Tomaszów Lub. (Łabunie Reforma - Polanówka) Informacje: Wzmacnianie skarp nasypów. Wyłączenie na czas robót z użytkowania pasa ruchu powolnego w kierunku Tomaszowa Lub. w miejscowości Polanówka. Data powstania / likwidacji: 10-05-2016 / 29-01-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 340.0 km Odcinek: Lublin - Kraśnik (m. Obroki) Informacje: Ręczne kierowanie ruchem oraz zwężenie drogi na odcinku objętym robotami. Data powstania / likwidacji: 14-01-2017 / 27-01-2017
Typ: inne zdarzanie Numer drogi: 74 Kilometr: 197.8 km Odcinek: m. Olbięcin Informacje: Osunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. Data powstania / likwidacji: 20-05-2014 / 31-12-2017
Typ: inne zdarzanie Numer drogi: 74 Kilometr: 228.2 km Odcinek: Frampol - Szczebrzeszyn Informacje: Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. Data powstania / likwidacji: 14-04-2014 / 31-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 824 Kilometr: 7.2 km Odcinek: Żyrzyn - Puławy Informacje: W związku z budową obiektu mostowego w ramach realizacji drogi ekspresowej S12 wprowadzony został na odcinku 700 m objazd drogi wojewódzkiej nr 824 po nowo wybudowanych drogach dojazdowych. W miejscu prowadzonych robót drogowych obowiązuje oganiczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania. Data powstania / likwidacji: 10-01-2017 / 31-07-2017

INFORMACJA dot. przedsięwzięć podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie w ramach akcji kontrolnej „Bezpieczny autokar – Ferie 2017…

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie miasta Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej…

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w dniu 1 grudnia 2016 r. w m. Woroniec (droga krajowa nr…

W październiku br. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wzbogacił się o nowy oznakowany pojazd służący do wykonywania czynności kontrolnych…

12 października br. inspektortransportu drogowego z WITD w Lublinie miał przyjemność gościć w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza…

Aktualnosci:
Nowy pojazd inspekcji

Nowy pojazd inspekcji

W październiku br. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wzbogacił się o nowy oznakowany pojazd służący do wykonywania czynności kontrolnych…


Uczymy…

12 października br. inspektortransportu drogowego z WITD w Lublinie miał przyjemność gościć w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza…


Ponad limit

Ponad limit

W dniu 11 października br., podczas wykonywania czynności kontrolnych na ul. Doświadczalnej w Lublinie, inspektorzy transportu drogowego zauważyli pojazd marki…


Polecamy:

Usługę „Bezpieczny Autobus”

„Bezpieczny Autobus” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.

Usługę „Historia Pojazdu”

„Historia Pojazdu” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.


Straż Graniczna
Policja
Służba Celna
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Państwowa Inspekcja Pracy
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie