Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Lublina

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie miasta Lublina wprowadzony został
całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 16 ton.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, realizujące
zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, są uprawnione do wjazdu poza znaki
zakazu wyłącznie na podstawie zezwoleń wydawanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Zezwolenia wydawane są w postaci identyfikatora do umieszczenia za przednią szybą pojazdu po lewej jego stronie.
Wydanie zezwolenia jest bezpłatne.

Szczegóły:
http://www.zdm.lublin.eu/?p=3579
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=275644

img_20170103_114337-mediumimg_20170103_114843-medium img_20170103_114315-medium