“Animal Welfare Foundation” i „Eyes on Animals” w Lublinie – szkolenie z zakresu transport zwierząt

   W dniu 18.01.2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie wraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego oraz przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy dwóch fundacji: niemieckiej „Animal Welfare Foundation” oraz holenderskiej „Eyes on Animals”, które prowadzą szeroką działalność w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt, w tym również podczas transportu drogowego. Podczas spotkania prelekcje wygłosili: wiceprezes „Animal Welfare Foundation” Iris Baumgärtner oraz lekarz weterynarii Alexandrem Rabitsch, niezależny ekspert w dziedzinie transportu zwierząt, prelegent licznych konferencji międzynarodowych na rzecz humanitarnego transportu zwierząt.

Podczas przeprowadzonego szkolenia teoretycznego eksperci przedstawili nie tylko wymogi prawne w zakresie transportu zwierząt, ale również podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie kontroli przewozu zwierząt, w szczególności problemami napotykanymi podczas realizacji takich przewozów. Przedstawione liczne zdjęcia i filmy ukazały szereg typowych naruszeń, jakie mają miejsce przy transporcie żywych zwierząt, wskazując tym samym, na co organy kontrolne powinny zwrócić szczególną uwagę podczas kontroli tego szczególnego „ładunku”.
Podczas drugiego etapu szkolenia w dniu 20.01.2016 r. przedstawiciele naszego inspektoratu wzięli udział we wspólnej kontroli drogowej przeprowadzonej przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, ekspertów z fundacji oraz lekarzy weterynarii, podczas której szczegółowej kontroli poddano wymaganą dokumentację przy przewozie zwierząt, środki transportu oraz warunki, w jakich przewożone są zwierzęta.

Fundacje „Animal Welfare Foundation” oraz „Eyes on Animals” prowadzą szeroką działalność w zakresie dobrostanu zwierząt współpracując w tym zakresie z władzami poszczególnych krajów oraz inspekcjami weterynaryjnymi, natomiast wspólnie z policją i inspekcją transportu drogowego dbają o przestrzeganie przepisów prawa w trakcie transportu zwierząt, który to temat zasługuje na szczególną uwagę ze względu na wiele zagrożeń jakie występują podczas tego przewozu, mających bezpośredni wpływ na stan fizyczny i psychiczny zwierząt, dla których jest to stresujące doświadczenie, niekiedy prowadzące do ich cierpienia, okaleczeń, a nawet śmierci.