Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 2 Kilometr: 607.0 km Odcinek: Żabce - Międzyrzec Podlaski Informacje: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żabce - Międzyrzec Podlaski. Data powstania / likwidacji: 27-09-2017 / 15-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 12j Kilometr: 0.1 km Odcinek: Zwoleń - Puławy (Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Puławach) Informacje: Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węła Azoty I oraz obiektu mostowego (MD-02) w ramach budowy drogi ekspresowej od węzła Kurów Zachód do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w Puławach. Przedmiotowa organizacja zakłada zamknięcie dla ruchu Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od Ronda Bitwy Warszawskiej do Zakładów Azotowych Dyrekcja (rejon pomnika Bohaterom Września 1939). Do ruchu udostępniona jest lewa jezdnia budowanej drogi ekspresowej S12 od wiaduktu nad linią kolejową do węzła Puławy Wschód (nazwa robocza - węzeł Michałówka). Data powstania / likwidacji: 25-10-2017 / 01-03-2018
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 17 Kilometr: 97.4 km Odcinek: Żyrzyn - Jaworów Informacje: Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej. Data powstania / likwidacji: 03-07-2017 / 30-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 17 Kilometr: 165.5 km Odcinek: Chomęciska Informacje: Data powstania / likwidacji: 20-11-2017 / 25-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 17 Kilometr: 192.6 km Odcinek: Łabunie Reforma - Polanówka Informacje: Możliwe tymczasowe zajęcie jednego pasa ruchu w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Data powstania / likwidacji: 10-08-2017 / 18-07-2018
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 17d Kilometr: 0.0 km Odcinek: Żyrzyn - węzeł Kurów Zachód Informacje: Budowa włączenia drogi S17 do istniejącego węzła Kurów Zachód. Data powstania / likwidacji: 23-10-2017 / 17-03-2018
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 230.4 km Odcinek: Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski Informacje: Budowa chodnika po prawej stronie drogi, możliwe zajęcie pobocza. Data powstania / likwidacji: 24-10-2017 / 30-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 301.3 km Odcinek: Lubartów - Lublin (m. Ciecierzyn) Informacje: Data powstania / likwidacji: 06-11-2017 / 22-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 358.5 km Odcinek: Kraśnik - Janów Lubelski Informacje: Data powstania / likwidacji: 13-11-2017 / 24-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 392.8 km Odcinek: Pikule - Łążek Ordynacki Informacje: W razie potrzeby będzie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem Data powstania / likwidacji: 13-09-2017 / 30-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19b Kilometr: 1.4 km Odcinek: obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego Informacje: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żabce - Międzyrzec Podlaski. Ręczne kierowanie ruchem w trakcie wyjazdu samochodów z terenu budowy. Data powstania / likwidacji: 10-08-2017 / 30-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 174.9 km Odcinek: Opatów - Kraśnik Informacje: Data powstania / likwidacji: 22-11-2017 / 22-11-2017
Typ: inne zdarzanie Numer drogi: 74 Kilometr: 197.8 km Odcinek: m. Olbięcin Informacje: Osunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. Data powstania / likwidacji: 20-05-2014 / 31-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 216.4 km Odcinek: Janów Lubelski - Frampol (m. Krzemień) Informacje: Roboty drogowe prowadzone poza jezdnią drogi krajowej nr 74 - związane z budową mostu tymczasowego. Data powstania / likwidacji: 28-06-2017 / 20-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 219.6 km Odcinek: Janów Lubelski - Frampol Informacje: Data powstania / likwidacji: 14-11-2017 / 24-11-2017
Typ: inne zdarzanie Numer drogi: 74 Kilometr: 228.2 km Odcinek: Frampol - Szczebrzeszyn Informacje: Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. Data powstania / likwidacji: 14-04-2014 / 31-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 255.2 km Odcinek: Szczebrzeszyn Informacje: Data powstania / likwidacji: 21-11-2017 / 25-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 270.0 km Odcinek: Szczebrzeszyn - Zamość (PŁOSKIE) Informacje: Data powstania / likwidacji: 20-11-2017 / 25-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 76 Kilometr: 47.0 km Odcinek: Stoczek Łukowski - Łuków Informacje: Remont cząstkowy nawierzchni. Ręczne kierowanie ruchem. Data powstania / likwidacji: 18-11-2017 / 24-11-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 82 Kilometr: 64.7 km Odcinek: miejscowość Kołacze Informacje: Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Kołacze. Obowiązują znaki: B-33 (60 km/godz.), A-14, B-25 Data powstania / likwidacji: 13-11-2017 / 15-12-2017

Aktualnosci:

Kontrola dowozu dzieci do szkoły w m. Fajsławice

Kontrola dowozu dzieci do szkoły w m. Fajsławice

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi kontroli autobusu dowożącego dzieci do szkoły w gminie Fajsławice, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wyjaśnia, co następuje: Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2017 r. wykazała, że kierowca autobusu nie posiadał prawa…


Działania profilaktyczne „Bezpieczny Pasażer”

Działania profilaktyczne „Bezpieczny Pasażer”

W dniu 19.11.2017r., w godz. 10:30-14:00 na Dworcu Autobusowym przy ul. Tysiąclecia w Lublinie odbyły się działania profilaktyczne „Bezpieczny Pasażer”. Celem działań profilaktycznych było uświadomienie pasażerom, że ich asertywna postawa w relacji z kierowcą, może mieć wpływ na jego zachowanie.…


Re-kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół

Re-kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół

Wykonane we wrześniu i październiku 2017 r. przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie kontrole autobusów, którymi wykonywano przewóz dzieci do szkół wykazały, iż około 12% pojazdów było niesprawnych. Zachodziła więc konieczność zatrzymania w tych przypadkach dowodów rejestracyjnych. W związku…


Przeładowany z trumnami

Przeładowany z trumnami

W miejscowości Kamień (droga wojewódzka nr 747) Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie poddali kontroli pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg z uwagi na uzasadnione podejrzenie przekroczenia jego ładowności. Pojazd przewoził nowe trumny. W wyniku…


Kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół

Kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół

Początek roku szkolnego to dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie wzmożone kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół. Dotychczas przeprowadzono 98 takich kontroli. Aż w 12 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów z uwagi m.in. na: /brak ważnych badań technicznych pojazdu,…


Skala przeważeń pojazdów o DMC do 3,5 t.

Skala przeważeń pojazdów o DMC do 3,5 t.

Wielokrotnie czytacie Państwo na naszej stronie internetowej informacje o przeciążonych pojazdach. Statystki są nieubłagane. Praktycznie 3/4 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ważonych przez Inspekcję Transportu Drogowego jest przeciążonych. O zagrożeniu dla ruchu drogowego chyba nikogo nie trzeba…


Polecamy:

Usługę „Bezpieczny Autobus”

„Bezpieczny Autobus” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.

Usługę „Historia Pojazdu”

„Historia Pojazdu” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.


Straż Graniczna
Policja
Służba Celna
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Państwowa Inspekcja Pracy
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie