Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 7.5 km Odcinek: łącznica na węźle Lublin Sławinek Informacje: Zajęty prawy pas ruchu na łącznicy węzła od strony Warszawy w kierunku Chełm/Zamość Data powstania / likwidacji: 25-04-2017 / 25-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 7.5 km Odcinek: łącznica na węźle Lublin Sławinek Informacje: Zajęty lewy pas ruchu na łącznicy węzła od strony Warszawy w kierunku Chełm/Zamość Data powstania / likwidacji: 25-04-2017 / 25-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 17.5 km Odcinek: łącznica na węźle Lublin Rudnik Informacje: Zajęty prawy pas ruchu na łącznicy węzła. Data powstania / likwidacji: 25-04-2017 / 25-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 17.5 km Odcinek: łącznica na węźle Lublin Rudnik Informacje: Zajęty lewy pas ruchu Data powstania / likwidacji: 25-04-2017 / 25-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: S12k Kilometr: 23.7 km Odcinek: Węzeł Lublin Tatary - Węzeł Lublin Zadębie Informacje: Koszenie trawy na pasie rozdzielającym jezdnie. Data powstania / likwidacji: 25-04-2017 / 25-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 12i Kilometr: 10.4 km Odcinek: Zwoleń - Puławy Informacje: Zwężenie jezdni w kierunku Lublina do jednego pasa ruchu na odc. 500 m (od km 10+350 - 10+850) oraz ograniczenie szerokości do jednej jezdni po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku jazdny na odc. 400 m (km 10+850 - 11+250) w ramach budowy dojazdu do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w Puławach. Data powstania / likwidacji: 23-02-2017 / 24-06-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 17 Kilometr: 88.4 km Odcinek: Ryki - Żyrzyn Informacje: Wycinka drzew w ramach budowy drogi ekspresowej S17 odc. Garwolin - Kurów. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie ścinania drzew od strony jezdni w kierunku pobocza, będzie wstrzymywany ruchu pojazdów oraz pieszych przez uprawnionych sygnalistów. Data powstania / likwidacji: 22-04-2017 / 07-07-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 287.8 km Odcinek: Lubartów - Lublin Informacje: Data powstania / likwidacji: 20-04-2017 / 29-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 356.9 km Odcinek: Kraśnik - kol. Słodków Informacje: Data powstania / likwidacji: 21-04-2017 / 26-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 377.0 km Odcinek: Kraśnik - Janów Lubelski Informacje: Data powstania / likwidacji: 18-04-2017 / 26-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 377.0 km Odcinek: Kraśnik - Janów Lubelski (m. Modliborzyce) Informacje: Ręczne kierowanie ruchem. Data powstania / likwidacji: 24-04-2017 / 28-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 19 Kilometr: 383.8 km Odcinek: Janów Lubelski - Granica województwa Informacje: Reczne kierowanie ruchem. Data powstania / likwidacji: 24-04-2017 / 28-04-2017
Typ: inne zdarzanie Numer drogi: 74 Kilometr: 197.8 km Odcinek: m. Olbięcin Informacje: Osunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. Data powstania / likwidacji: 20-05-2014 / 31-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 219.7 km Odcinek: Janów Lubelski - Frampol Informacje: Ręczne kierowanie ruchem. Data powstania / likwidacji: 24-04-2017 / 12-05-2017
Typ: inne zdarzanie Numer drogi: 74 Kilometr: 228.2 km Odcinek: Frampol - Szczebrzeszyn Informacje: Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. Data powstania / likwidacji: 14-04-2014 / 31-12-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 74 Kilometr: 253.0 km Odcinek: Szczebrzeszyn - Bodaczów Informacje: Data powstania / likwidacji: 19-04-2017 / 28-04-2017
Typ: Roboty drogowe Numer drogi: 824 Kilometr: 7.2 km Odcinek: Żyrzyn - Puławy Informacje: W związku z budową obiektu mostowego w ramach realizacji drogi ekspresowej S12 wprowadzony został na odcinku 700 m objazd drogi wojewódzkiej nr 824. W miejscu prowadzonych robót drogowych obowiązuje oganiczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania. Data powstania / likwidacji: 10-01-2017 / 31-07-2017

W piątek 17 lutego br., punktualnie o 20:00, rozpoczęła się – dotychczas największa – akcja kontroli w zakresie przewozów osób…

W dniu 14.02.2017r, w miejscowości Huta Turobińska inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli, poruszający się po drodze wojewódzkiej nr 835…

W dniu 13.02.2017r, w miejscowości Siennica Nadolna zatrzymano do kontroli, poruszający się po drodze wojewódzkiej nr 812 pojazd członowy, wykonujący…

INFORMACJA dot. przedsięwzięć podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie w ramach akcji kontrolnej „Bezpieczny autokar – Ferie 2017…

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie miasta Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej…

Aktualnosci:Kierowca bez prawa jazdy

Kierowca bez prawa jazdy

W dniu 13.02.2017r, w miejscowości Siennica Nadolna zatrzymano do kontroli, poruszający się po drodze wojewódzkiej nr 812 pojazd członowy, wykonujący…

Polecamy:

Usługę „Bezpieczny Autobus”

„Bezpieczny Autobus” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.

Usługę „Historia Pojazdu”

„Historia Pojazdu” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.


Straż Graniczna
Policja
Służba Celna
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Państwowa Inspekcja Pracy
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie