Podsumowanie roku 2017

Podsumowanie roku 2017

Początek roku to dobry moment do podsumowań. W 2017 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie przeprowadzili *12.138* kontroli drogowych w tym: kontrole przewoźników zagranicznych – 6.691, liczba skontrolowanych dni czasu pracy – 153.032, kontrole przewozu osób – 1.681,…