700% normy

700% normy

W dniu 17.04.2018r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie skontrolowali w Łęcznej samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg. Zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ładowność pojazdu wynosiła tylko 560 kg. Pojazd zważono a waga wskazała…