Płatność kartą płatniczą

Realizowany od 2017 roku przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolski Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej cieszy się rosnącym zainteresowaniem urzędów w całym kraju. Każdego miesiąca pojawiają się informacje o kolejnych jednostkach honorujących płatności bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych.

W tym miejscu należy wrócić do historii a dokładnie do roku 2005. Otóż w maju 2005 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie podpisał umowę na dzierżawę terminali płatniczych i obsługę transakcji kartowych.

Tak więc już od blisko 13 lat w każdym pojeździe służbowym Inspekcji Transportu Drogowego znajduje się terminal płatniczy umożliwiający opłacenie mandatu, kaucji na poczet przyszłej kary pieniężnej bądź innej wymaganej należności.

Faktem jest, że początki były trudne. Słaby zasięg telefonii komórkowej i mobilnego internetu oraz słabe nasycenie rynku kartami płatniczymi powodowało, że do wykorzystania terminali dochodziło stosunkowo rzadko. Jednak od kilku lat liczba transakcji bezgotówkowych lawinowo rośnie i obecnie to transakcje gotówkowe są traktowane jako rzadkość.

Wykorzystywanie przez ITD terminali płatniczych eliminuje dwa zasadnicze problemy:

– braku środków płatniczych w polskiej walucie gdyż użycie każdej karty płatniczej umożliwia pobranie należności w złotych polskich, oraz

– braku wystarczającej kwoty na uiszczenie należności ponieważ w każdym momencie karta może zostać natychmiast zasilona np. przez przewoźnika, którego siedziba oddalona jest o tysiące kilometrów od miejsca kontroli.