700% normy

W dniu 17.04.2018r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie skontrolowali w Łęcznej samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg. Zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ładowność pojazdu wynosiła tylko 560 kg. Pojazd zważono a waga wskazała 7650 kg co wskazuje, że ładowność pojazdu przekroczono o ponad 700%. Stwierdzono także, iż przewożony ładunek (bloczki betonowe) nie był w żaden sposób zamocowany przed przemieszczeniem się i ewentualnym upadkiem z drogę. Nakazano przeładowanie towaru na inny pojazd a kierowcę ukarano dwoma mandatami po 500 zł każdy.

Ale to nie jedyna ciekawa kontrola tego dnia.

W wyniku ważenia kolejnego pojazdu stwierdzono przeładowanie pojazdu „tylko” o ok. 300%. Nakazano przeładowanie towaru a kierowcę ukarano mandatem w wysokości 500 zł. Po całkowitym rozładowaniu pojazdu przeprowadzono jednak kolejne ważenie, które wykazało, że masa pustego pojazdu wynosi 3600 kg czyli przekracza dopuszczalną masę całkowitą określoną w dowodzie rejestracyjnym o 100 kg. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i zabroniono wykonywania nim przewozów.