Euro Contrôle Route – pomocne dla kierowcy i przewoźnika

Euro Contrôle Route – pomocne dla kierowcy i przewoźnika

 

W związku z pojawiającymi się, m.in. od lubelskich przewoźników, informacjami o nakładaniu na nich wysokich kar pieniężnych przez obce służby kontrolne krajów Unii Europejskiej, niniejszym przedstawiamy sposób zgłaszania uwag odnośnie konkretnych sankcji nakładanych w wyniku kontroli drogowych oraz nieprawidłowości w przeprowadzonych przez funkcjonariuszy służb kontrolnych czynnościach kontrolnych.

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez Euro Contrôle Route (ECR). Jest to organizacja międzynarodowa zrzeszająca służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich, współpracujących w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, uczciwej konkurencji i warunków pracy w transporcie drogowym. Organizacja została utworzona przez kraje Beneluksu i Francję w 1999 r. na mocy Porozumienia Administracyjnego w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę (Administrative Agreement Euro Contrôle Route). Podstawowym celem Porozumienia Administracyjnego stało się osiągnięcie i zachowanie jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie transportu odnoszącego się do pojazdów użytkowych poruszających się w Europie. Polska Inspekcja Transportu Drogowego przystąpiła do ECR w 2004 roku. Obecnie do ECR należy 14 państw europejskich (Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Rumunia, Litwa, Bułgaria, Węgry, Austria, Chorwacja). Status obserwatora mają kolejne 4 kraje (Słowenia, Czechy, Łotwa Malta).

Pod adresem: LINK umieszczono elektroniczny formularz, dostępny również w języku polskim, który umożliwia kierowcom i/lub przedsiębiorcom zgłaszanie uwag odnośnie sankcji nakładanych w wyniku kontroli oraz nieprawidłowości w przeprowadzonych przez funkcjonariuszy służb kontrolnych czynnościach kontrolnych.
W celu poprawy jakości i komfortu pracy opracowano także wielojęzyczny leksykon stworzony w celu ułatwienia komunikacji między kierowcami i funkcjonariuszami służb kontrolnych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Ww. leksykon jest dostępny na stronie:LINK.
Więcej informacji dotyczących Euro Contrôle Route można znaleźć na oficjalnej stronie organizacji: www.euro-controle-route.eu

(oprac. na podstawie informacji ECR i GITD)