Akcja kontrola TACHO przynosi efekty

Kolejne dwa przypadki tachografów z nielegalnymi wyłącznikami ujawnili inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. To efekt prowadzonej na drodze krajowej nr 2 i 68 akcji kontrolnej TACHO.

Prowadzona w ostatnich dniach akcja kontrolne TACHO przynosi efekty. Wynikiem tych działań było udowodnienie, w dwóch przypadkach, że kontrolowane pojazdy były wyposażone w nielegalne wyłączniki tachografów.

W pierwszym przypadku, do instalacji elektrycznej pojazdu podłączono niedozwolone urządzenie USB umożliwiające włączanie i wyłączanie tachografu. W drugim przypadku, przerobiono nadajnik tachografu w taki sposób, że nie był on odporny na działanie pola magnetycznego pomimo, iż zgodnie ze specyfikacją techniczną pole magnetyczne nie powinno mieć wpływu na działanie tego urządzenia.

W każdym z przypadków pojazdy zostały skierowane do uprawnionego serwisu, który potwierdził przypuszczenia kontrolujących. Tachografy zostały doprowadzone do stanu zgodnego z prawem
a wobec przedsiębiorców wszczęto posterowania administracyjne zagrożone nałożeniem kary pieniężnej w kwocie nawet do 12.000 złotych. Dodatkowo, przewoźnicy mogą utracić licencję uprawniająca ich do wykonywania transportu drogowego.

Naruszenia z zakresu manipulacji danymi zapisywanymi przez tachograf to, co oczywiste, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także naruszenie zasad uczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami.