AKCJA „TRZEŹWOŚĆ” – KIEROWCY AUTOBUSÓW POD LUPĄ

Akcja polegająca na badaniu trzeźwości kierowców pojazdów wykonujących przewóz osób środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej została przeprowadzona dzisiaj rano w całej Polsce. Na terenie województwa lubelskiego inspektorzy transportu drogowego pojawili się na wyjazdach z zajezdni, dworcach oraz drogach wjazdowych do miast. Działania kontrolne zostały tak przeprowadzone, aby nie powodować zbędnych opóźnień w czasie odjazdów autobusów czy busów.

W sumie na terenie naszego województwa sprawdzono 207 kierowców. We wszystkich przypadkach kontrole trzeźwości kierowców nie wykazały obecności alkoholu
w wydychanym powietrzu. Tym razem wszyscy okazali się odpowiedzialni. Nikt nie odmówił badania i żadne testy nie wykazały nieprawidłowości. Być może jest to efekt wprowadzenia
u niektórych przewoźników regularnych badań alkomatem, jak np. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie.

Kierowcy autobusów prowadzący pojazdy na tzw. podwójnym gazie to jednostkowe przypadki. Na szczęście w tym roku w Lublinie inspektorzy ITD ujawnili tylko jeden taki przypadek. Od początku roku inspektorzy przeprowadzili cztery duże akcje kontrolne
w tym zakresie. Stan trzeźwości sprawdzano dwukrotnie w marcu oraz lipcu. Ogółem skontrolowano ponad 600 kierowców.

Ze swojej strony zapewniamy, iż podobne akcje polegające na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierujących pojazdami komunikacji miejskiej i podmiejskiej będą regularnie prowadzone przez inspektorów transportu drogowego.