Kwiatowy express

Kwiatowy express

Sześć mandatów na kwotę 7.350 zł za naruszenia z czasu pracy dla kierowcy, a także przewidywana kara pieniężna na przedsiębiorcę w wysokości 17.250 zł to wynik poniedziałkowej kontroli inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. W poniedziałek w m. Wólka…

Zakup 5 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

Treść ogłoszenia Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF     DOC Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 – Oświadczenie z pkt 6.2 SIWZ Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw Załącznik nr 4 – JEDZ Załącznik nr 4A- Instrukcja JEDZ…

Wakacje czas zacząć

Wakacje czas zacząć

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Lublinie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Przedstawiono opinii publicznej…