Azjatycki Express

Wyłącznik tachografu w litewskim pojeździe jadącym z Węgier do Kazachstanu. Dalej pojedzie już legalnie.

W czwartek wieczorem inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali, na drodze krajowej nr 19, do rutynowej kontroli pojazd, którego ograniczenia
w ruchu właściwie nie dotyczyły – litewski przewoźnik jechał z Węgier do Kazachstanu przewożąc elementy klimatyzatorów.

Analiza danych zapisanych na tachografie cyfrowym wykazała, że prawie nowy pojazd zdążył już zostać wyposażony w nielegalny wyłącznik tachografu umożliwiający rejestrowanie okresu odpoczynku w czasie gdy pojazd był
w ruchu.

Pojazd skierowano więc do uprawnionego warsztatu gdzie potwierdzono przypuszczenia kontrolujących a następnie doprowadzono system tachografu cyfrowego do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, by pojazd mógł kontynuować swą dalszą podróż.

Stwierdzone nieprawidłowości będą skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego. W tym wypadku łączna kara pieniężna dla przedsiębiorcy może zbliżyć się do kary maksymalnej tj. 12.000 złotych w związku z czym pobrano stosowną kaucję. Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał pokryć koszty pracy warsztatu w tym wymiany tachografu na urządzenie prawidłowe.