Brak zezwoleń zagranicznych

Zbliżający się koniec roku oraz wzmożony ruch pojazdów zagranicznych po drogach naszego województwa to także sytuacja gdy zaczyna brakować zezwoleń zagranicznych upoważniających przewoźników do wykonywania przewozów przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zwykle w tym okresie stwierdza się więcej nieprawidłowości w zakresie posiadania wymaganego zezwolenia na wykonanie przewozów.

Przykładowo w dniu 20.12.2017 r. na terenie przejścia granicznego w Dorohusku zatrzymano do kontroli drogowej samochód ciężarowy należący do ukraińskiego przewoźnika. W czasie kontroli kierujący nie okazał wymaganego zezwolenia zagranicznego uprawniającego do przejazdu przez terytorium Polski. Kierowca okazał wprawdzie alternatywne zezwolenie EKMT/CEMT jednak dokument ten nie zawierał wymaganego załącznika w postaci certyfikatu bezpieczeństwa pojazdu i nie mógł być uznany za właściwy.

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, pobrano od przewoźnika kaucję w wysokości 10 000 zł. na poczet ewentualnej kary administracyjnej za „wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia”.

Niniejszym uczulamy przewoźników aby zadbali, by ich kierowcy byli zawsze wyposażeni w ważne i prawidłowo wypełnione zezwolenia zagraniczne.