Brak zielonych kart i w konsekwencji holowanie

Brak polisy OC u profesjonalnego przewoźnika to rzadkość. A jednak. Kontrola dwóch pojazdów z Ukrainy wykazała, że żaden z ciągników siodłowych, ani żadna z naczep nie posiadały zielonej karty, czyli obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w ruchu międzynarodowym. Karna opłata na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego to blisko 20 tysięcy złotych. Dodatkowo przewoźnik pokryje niemałe koszty holowania pojazdów na parking strzeżony.

W poniedziałek (04.01.2021), w Sitańcu, na drodze krajowej nr 17, inspektorzy
z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do rutynowej kontroli dwa ciągniki siodłowe z naczepami, którymi ukraiński przedsiębiorca przewoził ładunek z Holandii na Ukrainę.

Już wstępna kontrola dokumentacji transportowej wykazała, że obaj kierowcy nie posiadają ważnych na dzień kontroli polis OC tzw. zielonych kart. Dokument ten potwierdza obowiązkowe, w ruchu drogowym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  A to bardzo duży problem, zagrożony wysoką opłatą karną na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aby dalej kontynuować swą podróż, oprócz wykupienia nowych polis przewoźnik będzie musiał zapłacić na rzecz UFG po 8400 zł za każdy z ciągników i po 930 za każdą z naczep. Ale to nie jedyne konsekwencje. Zgodnie z przepisami, pojazd zarejesrtowany za wschodnią granicą w przypadku braku polisy OC musi być usunięty z drogi na wyznaczony przez starostę parking, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami dla przewoźnika.

Jeszcze raz przestrzegamy, by przed podróżą sprawdzić wymagane dokumenty tak, by w trakcie kontroli nie było żadnych zaskoczeń. Ważność prawa jazdy, badania technicznego i ubezpieczenia OC to podstawa.  Pamiętajmy, że system obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym jest olbrzymią wartością dla wszystkich kierowców. Właśnie dzięki niemu, w sytuacji konieczność wypłaty odszkodowania, zobowiązania przejmuje ubezpieczyciel. Dziś kwoty wypłacanych odszkodowań są bardzo wysokie. Często odszkodowania obejmują także doraźne lub nawet dożywotne świadczenia na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

kontrolowany pojazd

kontrolowany pojazd

Pomoc drogowa

Pomoc drogowa