Inne

Bezpieczny autokar – 2015

Bezpieczny autokar – 2015

INFORMACJA dot. przedsięwzięć podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie w ramach akcji kontrolnej „Bezpieczny autokar- 2015”. Celem zapewnienia bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży tut. Inspektorat uprzejmie informuje, że w miarę posiadanych możliwości dołoży wszelkich starań, aby skontrolować jak…

EPUAP – informacje podstawowe

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie…