Ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na 2017r. Sporządzony w trybie paragrafu 13a ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015 r. poz.2164 z późn. zm)

Ogłoszenie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie poszukuje do WYNAJĘCIA na okres 4 lat powierzchni biurowych na potrzeby swoich komórek organizacyjnych

Szczegółowy opis warunków jakie powinna spełniać oferowana nieruchomość: Termin najmu – od 01.07.2016 r., Powierzchnia użytkowa: ok. 900 m2, w tym ok. 40 pomieszczeń biurowych, Sieć informatyczna na ok. 50 stanowisk pracy, Sieć telefoniczna w 35 pomieszczeniach, Wydzielone pomieszczenie na…