Zamówienia publiczne

Zakup jednego samochodu osobowego elektrycznego

Ogłoszenie nr 560293-N-2020 z dnia 2020-07-09 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie: Zakup jednego samochodu osobowego elektrycznego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu…

Zakup 2 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowych

Ogłoszenie nr 540784-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie: Zakup 2 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie…