Aktualne

Zakup 5 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

Treść ogłoszenia Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF     DOC Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 – Oświadczenie z pkt 6.2 SIWZ Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw Załącznik nr 4 – JEDZ Załącznik nr 4A- Instrukcja JEDZ…

Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku

  Ogłoszenie nr 513131-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie: Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie…