Aktualne

Zakup 5 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

Treść ogłoszenia Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF     DOC Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 – Oświadczenie z pkt 6.2 SIWZ Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw Załącznik nr 4 – JEDZ Załącznik nr 4A- Instrukcja JEDZ…