Archiwalne

Informacje o zawarciu umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 76355-2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 , którego przedmiotem był zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym

Informacje o zawarciu umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 76355-2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 , którego przedmiotem był zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym

Informacje o zawarciu umowy na część II, III i IV zamówienia po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia 69287 z dnia 03.06.2016 r. , którego przedmiotem była dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku

Informacje o zawarciu umowy na część II, III i IV zamówienia po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia 69287 z dnia 03.06.2016 r. , którego przedmiotem była dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w…

Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku Numer ogłoszenia: 87511 – 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku Numer ogłoszenia: 87511 – 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2…

Przetarg – Zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym

Zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym Numer ogłoszenia: 76355 – 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki: Załącznik nr 1 do s.i.w.z. Specyfikacja techniczna samochodu wraz…

Przetarg – Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku

Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku Numer ogłoszenia: 69287 – 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki:  Załącznik nr 1 do SIWZ Opis…