Archiwalne

Dostawa składników umundurowania – butów polowych dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2015 roku

Lublin: Dostawa składników umundurowania – butów polowych dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2015 roku Numer ogłoszenia: 164213 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki: Załącznik nr…