Archiwalne

Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku

  Ogłoszenie nr 513131-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie: Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie…

Informacje o zawarciu umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 76355-2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 , którego przedmiotem był zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym

Informacje o zawarciu umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 76355-2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 , którego przedmiotem był zakup i dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem dodatkowym

Informacje o zawarciu umowy na część II, III i IV zamówienia po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia 69287 z dnia 03.06.2016 r. , którego przedmiotem była dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku

Informacje o zawarciu umowy na część II, III i IV zamówienia po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia 69287 z dnia 03.06.2016 r. , którego przedmiotem była dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w…