Zamówienia publiczne

Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku

  Ogłoszenie nr 513131-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie: Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie…