Długi weekend

Wyłącznik tachografu w białoruskim pojeździe ze świeżymi truskawkami. Przejechał pół Europy a wpadł tuż przed granicą.    

Długi weekend to dla Inspekcji Transportu Drogowego nie tylko kontrola ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych. Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali, na drodze krajowej nr 19, do rutynowej kontroli pojazd, którego ograniczenia w ruchu nie dotyczyły – białoruską chłodnię przewożącą świeże truskawki z Grecji na Białoruś.

Analiza danych zapisanych na tachografie cyfrowym wykazała, że prawie nowy  pojazd zdążył już zostać wyposażony w nielegalny wyłącznik tachografu umożliwiający rejestrowanie okresu odpoczynku w czasie gdy pojazd był w ruchu.

Pojazd skierowano więc do uprawnionego warsztatu gdzie potwierdzono przypuszczenia kontrolujących a następnie  doprowadzono system tachografu cyfrowego do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, by pojazd mógł kontynuować swą dalszą podróż.

Stwierdzone nieprawidłowości będą skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego.  W tym wypadku łączna kara pieniężna dla przedsiębiorcy może zbliżyć się do kary maksymalnej tj. 10.000 złotych w związku z czym pobrano stosowną kaucję. Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał pokryć koszty pracy warsztatu w tym wymiany tachografu na urządzenie prawidłowe.

W ostatnich dniach to już trzeci taki przypadek uświadamiający, że wprowadzenie od 15 czerwca 2019 r. kolejnej ewolucji tachografów – lepiej zabezpieczonych przed manipulacją – jest szczególnie oczekiwane przez służby kontrolne oraz środowisko przewoźników, gdyż tylko uczciwa konkurencja będzie wzmacniać branżę transportową.