Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu w dniu 09 stycznia 2014 r. na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego

WAŻNE!!!

Proszę o zabranie na egzamin pisemny długopisu z czarnym wkładem.

Ze względu na to, że odczyt wyników z kart odpowiedzi odbywa się przez komputer, konieczne jest aby kandydaci zamalowywali mocno i dokładnie całe kółka na karcie odpowiedzi długopisem z czarnym wkładem.