Dublet manipulacji

W dniu 12 kwietnia 2018 r. na terenie województwa Lubelskiego zatrzymano do kontroli dwa ciągniki siodłowe z naczepami chłodniczymi należące do tego samego rosyjskiego przewoźnika. Pojazdy te były wyprodukowane w bieżącym roku, a z posiadanych przez Inspekcję informacji, był to ich pierwszy przejazd przez terytorium Polski.

Wnikliwa kontrola przeprowadzona przez Inspektorów Transportu Drogowego wykazała, że już przed pierwszą jazdą pojazdy zostały doposażone w niedozwolone systemy służące manipulacji czasem pracy kierowców. Urządzenia te pozwalały na fałszowanie czasu pracy kierowcy ponieważ tachograf mógł rejestrować odpoczynek w czasie gdy kierowca prowadził pojazd.

Pojazdy zostały skierowane do uprawnionego warsztatu, który wymontował niedozwolone urządzenia. Następnie dokonano ponownej kalibracji tachografów i po uiszczeniu opłat warsztatowych, mandatów karnych oraz wymaganych w tym wypadku kaucji, pojazdy zostały zwolnione i mogły kontynuować dalsza podróż.

Dodatkową konsekwencją powyższego będzie prawdopodobnie zerwanie umowy gwarancyjnej producenta pojazdów gdyż użytkownik dokonał niedopuszczalnej modyfikacji instalacji elektryczno-informatycznej pojazdu.

Również Inspekcja Transportu Drogowego będzie szczególnie wyczulona podczas kolejnych kontroli pojazdów należących do ww. przewoźnika.