Działania profilaktyczne „Bezpieczny Pasażer”

W dniu 19.11.2017r., w godz. 10:30-14:00 na Dworcu Autobusowym przy ul. Tysiąclecia w Lublinie odbyły się działania profilaktyczne „Bezpieczny Pasażer”.

Celem działań profilaktycznych było uświadomienie pasażerom, że ich asertywna postawa w relacji z kierowcą, może mieć wpływ na jego zachowanie. Jednocześnie kampania miała uświadomić kierowcom, że wioząc pasażerów są odpowiedzialni za ich życie i zdrowie.

W ramach działań przeprowadzono m.in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Każdy ze znajdujących się na dworcu podróżnych miał więc możliwość zdobycia nowej wiedzy bądź też odświeżenia wiedzy już posiadanej.

Inspektorzy Transportu Drogowego wykonywali także rutynowe kontrole autobusów. Wyniki tych kontroli wyraźnie uwidoczniły, że temat „Bezpieczny Pasażer” to nie puste hasło a istotny społecznie problem. Do kontroli zatrzymano autobus wykonujący regularny przewóz osób, którego kierowca nie rejestrował swojego czasu pracy. Kierujący twierdził, że nie włożył do tachografu swojej karty kierowcy ponieważ zostawił ją w innym pojeździe. Zaniechanie kierowcy skutkowało nierejestrowaniem czasu pracy kierowcy, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego a w szczególności bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. W związku z powyższym na kierującego nałożono mandat karny w kwocie 2.000 złotochy a wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, które może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 5.000 złotych.

Podmioty uczestniczce w działaniach:

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna,

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie,

Polski Związek Motorowy Oddz. Lublin,

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.