EPUAP – informacje podstawowe

epuap_minZgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłanych za pomocą profilu zaufanego (dodatkowe informacje o profilu zaufanym).

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl.

Skrytka odbiorcza: /WITDLublin/skrytka

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z WITD w Lublinie należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (Instrukcja dotycząca zakładania konta)

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do funkcji ‚Wyszukaj w portalu ePUAP’ i wyszukać podmiot:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu i naciśnięciu przycisku ‚szukaj’ pojawi się okno ze spisem znalezionych elementów. Po wybraniu pozycji:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE, Lublin

zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja „Przejdź do formularza”, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza  elektronicznego.

Uwaga

Ostatnio pojawiły się problemy z wyszukiwarką urzędów.

Aby przejść do formularza należy: Zalogować się -> przejść na „Moje konto” -> Wybrać „Lista spraw” -> „Alfabetyczna lista spraw” -> „S” -> „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” -> Miejscowość „Lublin” -> odszukać „WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE, 20-447 Lublin (miasto), ul. Diamentowa 2”

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub przesłane za pomocą profilu zaufanego.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

I. DOC, RTF
II. XLS
III. CSV
IV. TXT
V. GIF, TIF, BMP, JPG
VI. PDF
VII. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.