Fatalny stan techniczny autobusu na linii Władysławowo – Lublin

Okres wakacyjny to nie tylko czas wyjazdów zorganizowanych ale także, a może przede wszystkim, czas wyjazdów organizowanych we własnym zakresie.

W ostatni piątek inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie poddali kontroli rejsowy autobus powracający z Władysławowa.

Kontrola stanu technicznego wykazała, że jedna z opon pojazdu jest skrajnie zużyta to tego stopnia, że zamiast bieżnika oczom kontrolujących ukazały się wystające z opony druty.

Dodatkowo stwierdzono także uszkodzoną tylną lamę zespoloną oraz brak wymaganego oznakowania wyjść awaryjnych, a tachograf nie posiadał ważnego sprawdzenia okresowego.

Analiza zapisów danych dokonywanych przez tachograf cyfrowy wykazała, że kierujący w sytuacji gdy kończył się jego maksymalny okresy pracy wyjmował kartę kierowcy z tachografu i kontynuował przejazd bez wymaganej rejestracji czasu pracy.

W wyniku kontroli pojazd został wyeliminowany z ruchu do czasu wykonania niezbędnych napraw a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne.