Fatalny stan techniczny autobusu przewożącego dzieci

W dniu 29 stycznia2018 r. w Lublinie, inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, podczas wykonywania zapowiadanych działań kontrolnych Bezpieczny Autokar – Ferie 2018, skontrolowali autobus szkolny, którym w ramach zajęć feryjnych przywieziono na basen dzieci z Kocka do Lublina. Właścicielem autobusu był Urząd Gminy.

Kontrola stanu technicznego wykazała oprócz niesprawnego oświetlenia zewnętrznego pojazdu także uszkodzone siedzenia pasażerów. Autobus był wyposażony w fotele wykonane z twardego tworzywa sztucznego z wstawkami materiałowymi. Okazało się, że zasadnicza plastikowa część fotela jest popękana, ugina się pod naciskiem co może spowodować obrażenia ciała u dzieci korzystających z takiego pojazdu.

W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu zobowiązując jednocześnie użytkownika do jego natychmiastowej naprawy.