Fatalny stan techniczny macedońskiego pojazdu

Dniu 6 czerwca 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie skontrolowali m.in. ciągnik siodłowy z naczepą należący do macedońskiego przedsiębiorcy.

Ocena stanu technicznego pojazdu wykazała szereg poważnych usterek mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wymagania w zakresie ekologii.

Stwierdzono, iż w ciągniku siodłowym niesprawny jest system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) służący obniżeniu zawartości tlenów azotów w spalinach oraz system**ABS zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

W naczepie stwierdzono także niesprawny system ABS, uszkodzoną poduszkę pneumatyczną zawieszenia, nadmierne ubytki powietrza w układzie pneumatycznym oraz nadmiernie zużyte i uszkodzone 2 opony.

W wyniku kontroli zatrzymano dwa dowody rejestracyjne oraz zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli usterek.