Ferie 2020 – Bezpieczny Autokar

W dniach 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r. uczniowie szkół z Lubelszczyzny będą korzystać
z uroków ferii zimowych.

Celem zapewnienia bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży tut. Inspektorat uprzejmie informuje, że w miarę posiadanych możliwości dołoży wszelkich starań, aby zintensyfikować kontrole autokarów turystycznych wyjeżdżających i przyjeżdżających do naszego województwa.

Wyznaczone zostają 2 stałe punkty kontrolne czynne od 10 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r. (od poniedziałku do piątku):

  • Lublin ul. Diamentowa 2 – parking przy galerii Mega – Meble (godz. 6:00 – 14:00) – tel. 81 740 69 71;
  • Zamość ul. Szczebrzeska 21 – parking przy hurtowni spożywczej Mars (godz. 07:00 – 15:00) – tel. 84 639 61 38;

Zakres kontroli będzie obejmował sprawdzenie m.in.:

  • wymaganych uprawnień kierowcy i przewoźnika,
  • stanu technicznego autobusów oraz ich obowiązkowego wyposażenia,
  • czasu pracy kierowcy,
  • trzeźwości kierowcy.

Każdy pojazd podstawiony na wyznaczony punkt zostanie objęty kontrolą.

Poza wskazanymi stałymi punktami kontrolnym a także w weekendy, w ramach posiadanych możliwości, kontrole będą wykonywane w miejscach zgłoszenia odjazdów autokarów turystycznych oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Zainteresowani przeprowadzeniem takiej kontroli powinni, ze stosownym wyprzedzeniem, zgłaszać wyjazdy m.in. telefoniczne pod numerem 81 740 69 71 – najpóźniej na 48 godz. przed planowanym wyjazdem.