Informacja z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oraz stopniu realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013.

  1. I. Informacja z działalności kontrolnej WITD Lublin w roku 2013
Liczba skontrolowanych pojazdów: 14578
Przewoźnicy krajowi 6865
Przewoźnicy zagraniczni 7713
Transport drogowy 13712
Potrzeby własne 772
Liczba ważonych pojazdów: 1894
Przewoźnicy krajowi 926
Przewoźnicy zagraniczni 820
Liczba ważonych pojazdów pow. 3,5 t. dmc 1746
Liczba ważonych pojazdów pon. 3,5 t. dmc 148
Liczba wydanych decyzji administracyjnych o nałożeni kary pieniężnej: 1008
Przewoźnicy krajowi 592
Przewoźnicy zagraniczni 416
Liczba wydanych decyzji administracyjnych o nałożeni kary pieniężnej z tyt. przekroczenia dopuszczalnych parametrów: 167
Przewoźnicy krajowi 113
Przewoźnicy zagraniczni 51
Inne podmioty wykonujące czynności związane z przewozem 3
Liczba wydanych mandatów (naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym): 1698
Przewoźnicy krajowi 1057
Przewoźnicy zagraniczni 641
Liczba wydanych mandatów (naruszenia przepisów ustawy prawo o transporcie drogowym) na kierującego pojazdem: 1545
Przewoźnicy krajowi 946
Przewoźnicy zagraniczni 599
Liczba wydanych mandatów (naruszenia przepisów ustawy prawo o transporcie drogowym) na zarządzającego transportem: 99
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych do sądów za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym: (na kierowcę). 20
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych do sądów za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym: (na zarządzającego transportem). 283
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych: 781
Przewoźnicy krajowi 671
Przewoźnicy zagraniczni 110
Liczba skontrolowanych przedsiębiorstw: 116
Liczba decyzji administracyjnych wydanych na przedsiębiorstwa 95
Liczba skontrolowanych dni pracy kierowców 77627
Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących osoby 2324
Autobusy/autokary 1813
Pojazdy wykonujące przewozy TAXI 348
Autobusy wykonujące przewozy dzieci, tzw. „Bezpieczny autokar” 220
Pojazdy wykonujące przewozy komunikacji miejskiej 127
„Gimbusy” 163
Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących rzeczy: 12160
Przewóz zwierząt 134
Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) 1365
Przewóz odpadów 159
Przewóz art. szybkopsujących się (ATP) 691
Badania wykonane w trakcie kontroli 911
Badanie alkomatem 628
Kontrola jakości paliwa 140
Badanie zadymienia splin 143

 

II. Stopień realizacji dochodów budżetowych za rok 2013 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

Zrealizowano

Stopień realizacji

315 000

226 547,76

71,92 %

 

III. Stopień realizacji wydatków budżetowych za rok 2013 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2013 r.

Zrealizowano

Stopień realizacji

4 351 000,00

4 350 978,20

100 %