Informacja z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oraz stopniu realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok 2014.

  1. I. Informacja z działalności kontrolnej WITD Lublin w roku 2014
Liczba skontrolowanych pojazdów: 14042
Przewoźnicy krajowi 7005
Przewoźnicy zagraniczni 7037
Transport drogowy 12896
Potrzeby własne 772
Liczba ważonych pojazdów: 1895
Przewoźnicy krajowi 954
Przewoźnicy zagraniczni 941
Liczba ważonych pojazdów pow. 3,5 t. dmc 1579
Liczba ważonych pojazdów pon. 3,5 t. dmc 316
Liczba wydanych decyzji administracyjnych o nałożeni kary pieniężnej: 1008
Przewoźnicy krajowi 592
Przewoźnicy zagraniczni 416
Liczba wydanych decyzji administracyjnych o nałożeni kary pieniężnej z tyt. przekroczenia dopuszczalnych parametrów: 225
Przewoźnicy krajowi 110
Przewoźnicy zagraniczni 110
Inne podmioty wykonujące czynności związane z przewozem 5
Liczba wydanych mandatów (naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym): 1165
Przewoźnicy krajowi 911
Przewoźnicy zagraniczni 254
Liczba wydanych mandatów (naruszenia przepisów ustawy prawo o transporcie drogowym) na kierującego pojazdem: 1594
Przewoźnicy krajowi 746
Przewoźnicy zagraniczni 848
Liczba wydanych mandatów (naruszenia przepisów ustawy prawo o transporcie drogowym) na zarządzającego transportem: 160
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych do sądów za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym: (na kierowcę). 25
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych do sądów za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym: (na zarządzającego transportem). 210
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych: 618
Przewoźnicy krajowi 504
Przewoźnicy zagraniczni 114
Liczba skontrolowanych przedsiębiorstw: 126
Liczba decyzji administracyjnych wydanych na przedsiębiorstwa 97
Liczba skontrolowanych dni pracy kierowców 101657
Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących osoby 2593
Autobusy/autokary 515
Pojazdy wykonujące przewozy TAXI 422
„Gimbusy” 136
Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących rzeczy: 12160
Przewóz zwierząt 146
Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) 1429
Przewóz odpadów 170
Przewóz art. szybkopsujących się (ATP) 500
Badania wykonane w trakcie kontroli 911
Badanie alkomatem 808
Kontrola jakości paliwa 155
Badanie zadymienia splin 136

 

II. Stopień realizacji dochodów budżetowych za rok 2014 r.

Plan dochodów budżetowych na 2014 r.

Zrealizowano

Stopień realizacji

102 000

148 279,93

145, 37 %

 

III. Stopień realizacji wydatków budżetowych za rok 2014 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2014 r.

Zrealizowano

Stopień realizacji

4 392 580

4 392 566,66

100 %