Informacje o zawarciu umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 540784-N-2019; data zamieszczenia: 08.05.2019 , którego przedmiotem był Zakup 2 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowych

PDF