Kierowca bez prawa jazdy

W dniu 13.02.2017r, w miejscowości Siennica Nadolna zatrzymano do kontroli, poruszający się po drodze wojewódzkiej nr 812 pojazd członowy, wykonujący krajowy przewóz drogowy. Kierowca obywatel Polski podczas kontroli nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Dziwne zachowanie oraz pokrętne wyjaśnienia przyczyny braku dokumentu wzbudziły u kontrolującego podejrzenia. Po sprawdzeniu danych w bazie CEPiK ustalono, że kontrolowany kierowca ma zatrzymane prawo jazdy. Powodem zatrzymania uprawnień był alkohol a dodatkowo okres zatrzymania został wydłużony z powodu liczby zgromadzonych punktów karnych.

Kierowca był w pełni świadomy faktu, że kierując pojazdem bez uprawnień powoduje kolejne wykroczenia. Kierowca został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz otrzymał od kontrolującego inspektora zakaz dalszej jazdy. Pojazdem z miejsca kontroli odjechał inny, specjalnie ściągnięty kierowca, posiadający wymagane uprawnienia.

Ilość stwierdzonych w ostatnim czasie przypadków jazdy kierowców bez wymaganych uprawnień nasuwa pytanie, czy przewoźnicy są świadomi kogo i z jakimi uprawnieniami zatrudniają. Przepisy prawa jednoznacznie określają, że przewoźnik może zatrudnić kierowcę jeśli osoba ta spełnia określone wymagania. Czy osoby nadzorujące pracę kierowców kontroluję na bieżąco ich uprawnienia ?