Kolejki pojazdów oczekujących na odprawę graniczną

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi znacznego wydłużenia się okresów oczekiwania kierowców chcących przekroczyć granicę w m. Dorohusk informujemy,  iż pełną i aktualną informację w zakresie liczby pojazdów oczekujących i liczby pojazdów odprawionych uzyskanie państwo na stronie internetowej:

WWW.GRANICA.GOV.PL