Kolejny wyłącznik tachografu

W dniu 22.07. 2017 r. na drodze krajowej nr 68 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oddział w Międzyrzecu Podlaskim zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym niemiecki przewoźnik wykonywał przewóz powrotny z Rosji do Niemiec.

Podczas analizy zapisów tachografu oraz dokumentów przewozowych pojawiła się znaczna rozbieżność pomiędzy rzeczywistą odległością,którą pokonał pojazd z miejsca załadunku / rozładunku do miejsca kontroli, a tą zarejestrowaną przez tachograf zainstalowany w pojeździe.

Z tego też względu instalację tachografu poddano szczegółowemu sprawdzeniu, które potwierdziło wpięcie w instalację tachografu niedozwolonego urządzenia zakłócającego jego pracę. Urządzenie to powodowało rejestrowanie postoju pojazdu i odpoczynku kierowcy także wtedy, gdy kierowca prowadził pojazd.

Aby móc kontynuować podróż kierujący musiał zapłacić 8.200 złotych tytułem nałożonych mandatów karnych oraz kwoty kaucji na poczet grożącej kary pieniężnej.
Dodatkowo kierujący musiał pokryć koszty naprawy instalacji tachografu, nadajnika impulsów i kosztu kalibracji.