Kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół

Początek roku szkolnego to dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie wzmożone kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół.

Dotychczas przeprowadzono 98 takich kontroli. Aż w 12 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów z uwagi m.in. na: /brak ważnych badań technicznych pojazdu, pękniętą szybę czołową, niesprawne oświetlenie zewnętrzne pojazdu, niesprawny układ otwierania drzwi, brak ocechowania szyb pojazdu, nieszczelności w układzie pneumatycznym, uszkodzony układ ABS, nadmiernie zużyty bieżnik opon, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone mocowanie siedzeń.

Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują, że stan techniczny pojazdów pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym będziemy prowadzić dalsze kontrole autobusów – w szczególności tam gdzie dotychczasowe wyniki kontroli ujawniły braki w należytym stanie technicznym pojazdów.