Kontrole GIMBUSÓW – „drewniana szyba”

Wrzesień to czas kontroli autobusów dowożących dzieci do szkół. W dniu 10 września 2018 r. w Kurowie podczas kontroli autobusu stwierdzono, że zamiast tylnej szyby wstawiona została drewniana sklejka.

Ponieważ „drewniana szyba” nie może posiadać wymaganego ocechowania oraz nie spełnia wymogów bezpieczeństwa określonych w stosownych przepisach zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.