Kontrole komunikacji miejskiej w Lublinie

Skontrolowano 74 autobusy, zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych – to podsumowanie dzisiejszej akcji kontrolnej w Lublinie.

W dniu 17 lutego 2020 r. funkcjonariusze z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w ramach współpracy przeprowadzili kontrolę autobusów miejskich poruszających się po ulicach Lublina.

Tym razem istotą działań była kontrola stanu technicznego autobusów i badanie zadymienia spalin. Badano także trzeźwość kierujących.

Aby działania te nie wpływały negatywnie na punktualność wykonywanych przewozów, kontrole zostały przeprowadzone po porannym szczycie na największych przystankach końcowych m.in. ul. Paderewskiego, ul. Granitowa, os. Felin, ul. Żeglarska.

Ogółem skontrolowano 74 autobusy należące do różnych przewoźników wykonujących przewozy miejskie. Zbadano zadymienie spalin 31 pojazdów, lecz nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. W wyniku kontroli stanu technicznego zatrzymano
8 dowodów rejestracyjnych:

5 szt. z powodu wycieków płynów eksploatacyjnych,

1 szt. z powodu niesprawności systemu ABS,

1 szt. z powodu nadmiernie zużytej opony,

1 szt. z powodu uszkodzenia układu wspomagania kierowcy.

Wszczęto także 2 postępowania administracyjne z uwagi na brak wymaganych badań lekarskich i psychologicznych kierowcy oraz wykonywania przewozu pojazdem posiadającym usterkę ogumienia zakwalifikowaną, jako niebezpieczna.

Biorąc pod uwagę wyniki obecnych kontroli należy stwierdzić, iż na przestrzeni ostatnich lat stan techniczny autobusów poruszających się po Lublinie uległ poprawie, jednak nadal w tym zakresie jest jeszcze sporo do zrobienia.