Kontrole stanu technicznego autobusów

W dniu 6 marca 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie dokonali kontroli autobusów wykonujących podmiejskie przewozy osób z Lublina w kierunku miejscowości Krasienin. Łącznie skontrolowano 4 autobusy. W dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne z uwagi na stan techniczny pojazdów. Stwierdzono m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, rdzę na elementach nośnych podwozia, uszkodzone światłą STOP oraz nieprawidłowe oznakowanie wyjść awaryjnych.

W związku z powyższym należy się spodziewać kolejnych kontroli do czasu zdecydowanej poprawy stanu technicznego pojazdów, którymi wykonywane są przewozy.