Kontrole ważeniowe pojazdów dostawczych. Współpraca Inspekcji Transportu Drogowego z Policją

22 października br. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadził, kontrole polegające na ważeniu pojazdów dostawczych. Statystyki z lat wcześniejszych jednoznacznie wskazują, iż przeważenie pojazdów dostawczych to jedna z „najpopularniejszych” nieprawidłowości stwierdzana podczas kontroli ITD.

Należy zaznaczyć, iż poruszanie się po drogach pojazdów przeładowanych ma bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powoduje przede wszystkim znaczne wydłużenie drogi hamowania, a także zwiększa ryzyko utraty stateczności pojazdu podczas wykonywania manewrów zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Ma także bardzo istotny wpływ na prawidłowe działanie układu kierowniczego, zawieszenia, ogumienia i powoduje znaczące zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ale to nie jedyny negatywny skutek. Przeciążanie pojazdów dostawczych to także nieuczciwa konkurencja dla legalnych, licencjonowanych przewoźników wykonujących przewozy drogowego pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg.

Kolejnym stwierdzanym niepożądanym zjawiskiem jest zaniżanie masy własnej pojazdów dostawczych tak, by tylko teoretycznie zwiększyć ich ładowność. W wielu przypadkach właściciele i użytkownicy tych pojazdów nawet nie zdają sobie sprawy jak wiele, a właściwie jak niewiele, ładunku mogą faktycznie przewieźć. Rekordziści, nawet bez ładunku, przekraczają dopuszczalną masę całkowitą 3500 Kg.

Oprócz kolejnego apelu do kierowców by nie przekraczali dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów apelujemy także do właścicieli i użytkowników pojazdów dostawczych, aby przed rozpoczęciem eksploatacji pojazd został zważony bez ładunku, ale z pełnym zbiornikiem paliwa i kierowcą. Umożliwi to określenie ile ładunku można na konkretny pojazd załadować.

Wyniki akcji niestety potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia kontrolujących. Zważono 246 pojazdów. Ujawniono 83 wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej oraz niezabezpieczeniu ładunku. Zatrzymano także 25 dowodów rejestracyjnych
z uwagi na zły stan techniczny pojazdów oraz nieprawidłowo wyznaczoną masę własną pojazdów.

Skrajnym przypadkiem nieodpowiedzialności była także kierująca, która prowadziła pojazd bez wymaganych uprawnień, których – jak ustalono – jeszcze nie zdążyła uzyskać.

Możemy także potwierdzić, że współpraca służb w zakresie kontroli ważeniowych pojazdów dostawczych będzie w przyszłości kontynuowana, gdyż niewątpliwie przynosi efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.