Kontrole ważeniowe pojazdów dostawczych

W dniu 01.02.2018r. w miejscowości Sitaniec – droga krajowa nr 17 – inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie o/Zamość poddali kontroli kilka pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.

Na szczególną uwagę zasługują dwie kontrole.

Pierwsza z omawianych kontroli wykazała, że masa rzeczywista pojazdu zarejestrowanego jako pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg wynosiła aż 6800 kg. Pojazdem przewożono pestki dyni.

Druga rekordowa kontrola wykazała, że rzeczywista masa pojazdu wyniosła niewiele mniej – 6600 kg a przewożono palety.

Kierowców obydwu pojazdów ukarano mandatami karnymi w wysokości po 500 zł każdy. Nakazano także przeładunek pojazdów przed kontynuowaniem dalszej podróży.

Dodatkowo jeden z kierowców otrzymał mandat karny w wysokości 50 zł za brak przy sobie prawa jazdy. Zatrzymano także jeden dowód rejestracyjny ze względu na brak aktualnych badań technicznych pojazdu.