Koszmarny brak wyobraźni

Brak tarczy i klocków hamulcowych w ukraińskiej naczepie to świadome narażanie zdrowia i życia innych użytkowników drogi.

W dniu 27.02.2019r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Tchórzew inspektorzy
z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą należący do ukraińskiego przewoźnika. Pojazd przewoził ponad 20 ton ładunku, a więc masa całkowita wynosiła około 35 ton.

Kontrola stanu technicznego miała niecodzienny wynik. Inspektor stwierdził, że na pierwszej osi z prawej strony pojazdu brak jest tarczy hamulcowej i klocków hamulcowych
a jarzmo zacisku hamulcowego jest pęknięte. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca gdyż nie była to awaria, która nastąpiła w trasie, lecz celowe i świadome działanie przewoźnika, który pomimo niesprawności pojazdu dopuścił by pojazd w takim stanie opuścił bazę przedsiębiorstwa, podjął ładunek i udał się w podróż z Ukrainy do Polski.

Sytuacja ta spowodowała zakwalifikowanie ujawnionej usterki do kategorii usterek niebezpiecznych. WITD w Lublinie wszczęło wobec przewoźnika postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonym naruszeniem polegającym na wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterki układu hamulcowego zakwalifikowane jako niebezpieczne, za co zgodnie z taryfikatorem grozi kara pieniężna w kwocie 2.000 złotych. Został także zatrzymany dowód rejestracyjny naczepy. Zakazano ruchu pojazdu
do czasu dokonania naprawy układu hamulcowego.