Manipulacje w systemie Adblue

Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali w m. Kopanina na drodze krajowej nr 19 zespołów pojazdów przewoźnika rosyjskiego składający się z ciągnika siodłowego i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Pojazd zgodnie z homologacją powinien spełniać normę emisji spalin Euro V.

Spełnienie ww. normy wtym pojeździe jest możliwe jedynie w przypadku zastosowania systemu *Selektywnej Redukcja Katalitycznej (SCR) nazywanej potocznie, od nazwy stosowanego czynnika, Adblue.

*Kontrola instalacji systemu wykazała, iż SCR jest odłączony a czynnik Adblue nie jest podawany do katalizatora. Do elektroniki pojazdu dodatkowo wpięto emulator symulujący, na potrzeby systemów elektronicznych, prawidłową pracę systemu SCR.

*W związku z powyższym na kierującego nałożono mandat karny a pojazd został skierowany do serwisu.

*Koszt przywrócenia systemu SCR do stanu pierwotnego wyniósł około 8 tysięcy złotych i trwał 2 dni.

*Powyższy przypadek dobitnie pokazuje, że systematyczne szkolenia inspektorów transportu drogowego w zakresie szczegółowej kontroli stanu technicznego są celowe a co więcej przynoszą efekty w zakresie ujawniania nowych negatywnych zjawisk na rynku transportowym.