(nie) Bezpieczna droga do szkoły

Stan techniczny autobusu, którym dowożone były dzieci do szkoły na terenie powiatu ryckiego był tak zły, że w trakcie kontroli inspektorzy transportu drogowego zdecydowali, by skierować autobus na stację diagnostyczną. Po badaniu okazało się, że autobus hamował tylko trzema kołami. Zakaz dalszej jazdy, grożąca kara pieniężna w wysokości 2000 złotych a także realna groźba cofnięcia uprawnień transportowych to konsekwencje, które poniesie przewoźnik.

W dniu 12 lutego br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Lublinie, pod Szkołą Podstawową w Sobieszynie (pow. Ryki) skontrolowali autobus dowożący dzieci do tej szkoły. Już wstępna kontrola pojazdu wykazała, że stan techniczny autobusu jest fatalny. Stwierdzono m.in. nadmierne zadymienie spalin i niesprawność systemu pneumatycznego hamulców, polegającą na zbyt małej wydajności sprężarki. Powodowało to, że po trzech użyciach hamulca zasadniczego ilość powietrza nie zapewniała już prawidłowego, bezpiecznego ciśnienia gwarantującego czwarte hamowanie.

Pojazd skierowano do uprawnionej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie pojazd poddano dalszej kontroli m.in. na rolkach do badania skuteczności układu hamulcowego. I tu wynik badania zaskoczył samych inspektorów transportu drogowego. Okazało się, że pojazd hamuje jedynie trzema kołami. Układ hamulcowy w prawym tylnym kole właściwie nie działał, co stwarzało gigantyczne zagrożenie w ruchu drogowym, gdyż poza wydłużeniem drogi hamowania pojazd mógł, szczególnie na śliskiej nawierzchni, w trakcie hamowania zmieniać tor ruchu, zjeżdżając z drogi albo do rowu albo na przeciwległy pas jezdni.

W związku z powyższym zakazano dalszej jazdy, a wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne za dopuszczenie niesprawnego pojazdu do ruchu. Grozi za to kara pieniężna w kwocie 2000 zł. Co więcej, takie naruszenie skutkować może także cofnięciem uprawnień transportowych dla przewoźnika.