Niechlubny rekord

W dniu 26 marca 2018 r. na drodze ekspresowej S12 w m. Markuszów inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie skontrolowali samochód ciężarowy należący do ukraińskiego przewoźnika, którym przewożono ładunek elementów drewnianych z Ukrainy do Polski.

Kontrola czasu pracy kierowcy wykazała aż 19 naruszeń, których kierowca dopuścił się w ostatnich 28 dniach. Całkowita kwota kar wynikających z taryfikatorów za stwierdzone naruszenia (na przedsiębiorcę i kierowcę) wyniosła łącznie aż 22 000 zł.

Dodatkowo kierowcę ukarano za brak środków na urządzeniu VIABOX podczas poruszania się drogami płatnymi.

Pojazd skierowano na parking strzeżony do czasu opłacenia kaucji na poczet grożących przewoźnikowi kar pieniężnych oraz odbycia przez kierowcę wymaganych przepisami odpoczynków.