Nielegalne przewozy osób w Lublinie ?

W związku z pojawiającymi się informacjami jakoby jedna z europejskich firm oferujących miejskie przewozy okazjonalne miała wejść na lubelski rynek, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie informuje, a jednocześnie ostrzega potencjalnych kierowców wykonujących takie przewozy, że wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na transporcie drogowym osób może być świadczone jedynie w oparciu o posiadaną ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.Dodatkowo, w przypadku wykonywania przewozów osób taksówką, użytkowany pojazd musi być wyposażony w zalegalizowany taksometr i kasę fiskalną.Wykonywanie przewozów bez wymaganej licencji skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 12.000 złotych.