Nietrzeźwy kierowca litewskiej ciężarówki

Podczas wykonywania czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 19 w m. Kolonia Słodków Drugi inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali dziś rano nietrzeźwego kierowcę litewskiego ciągnika siodłowego.

Podczas rutynowej kontroli w dniu 19.06.2019 r. w miejscowości Kolonia Słodków Drugi Inspektorzy WITD w Lublinie zatrzymali litewski ciągnik siodłowy. Od kierującego dało się wyczuć woń alkoholu co zostało potwierdzone badaniem wydychanego przez kierowcę powietrza. Wynik 0,17 mg alkoholu w 1 litrze powietrza odpowiada sprężaniu 0,34 promila alkoholu we krwi. Do momentu zatrzymania pojazdu kierowca przejechał już w tym dniu odległość około 220 km. Na miejsce został wezwany patrol Policji, któremu przekazano kierowcę do wykonywania dalszych czynności.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny od 50 do 5000 zł. Ponadto sąd orzeka w stosunku do kierowcy, który popełnił omawiane wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.