Nocne kontrole przewozów TAXI na terenie województwa lubelskiego

W piątek 17 lutego br., punktualnie o 20:00, rozpoczęła się – dotychczas największa – akcja kontroli w zakresie przewozów osób taksówką na terenie województwa lubelskiego.
W akcji udział wzięli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz pracownicy Obwodowego Urzędu Miar w Lublinie, Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin.
Czynności kontrolne przeprowadzono jednocześnie w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej ale także w mniejszych miejscowościach regionu tj. Puławach, Świdniku i Kraśniku.
Celem podjętych działań było m.in. wyeliminowanie z ruchu nielegalnych przewoźników oraz tych, którzy łamiąc obowiązujące przepisy narażają bezpieczeństwo przewożonych osób.
Wyniki akcji potwierdziły zasadność tego typu działań. Przeprowadzono 166 kontroli. W ich wyniku zatrzymano 4 dowody rejestracyjne i wystawiono 16 mandatów karnych. Co niepokojące, w 6 przypadkach stwierdzono, iż kierowcy nie posiadali ważnych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych, a mimo to przewozili pasażerów.